2014
İÇDAŞ’ın Termik Santralleri “Enerji Oscarları” Ödül Törenine Damga Vurdu
     Tarih: 22.12.2014

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ’ın termik santralleri “Enerji Oscarları” na damga vurdu. Çanakkale Biga’daki Değirmencik ve Bekirli Termik Santralleri “Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI) 2014 Enerji Oscar Ödülleri”nde iki yıldır üst üste büyük ödülü kazandı. Geçtiğimiz yıl Bekirli Termik Santrali “Enerji Oscar”ını alırken, bu yıl aynı ödül Değirmencik Termik Santrali’ne verildi.

Sanayi ve enerji tesislerinde çevre ve insan sağlığına önem veren İÇDAŞ, iki yıl üst üste “Enerji Oscarı” na layık bulundu. İÇDAŞ Değirmencik Termik Santrali “Kömür Kategorisi”nde Enerji Oscar Ödülü’nün sahibi oldu. 2014 Enerji Oscar Ödülleri Ankara’da JW Marriott Hotel’de yapıldı. Oscar Ödülü, İÇDAŞ Genel Müdürü Bülend Engin’e Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından verildi.

Düzenlenen törende İÇDAŞ Genel Müdürü Bülend Engin, “İÇDAŞ olarak ülke ekonomisine yaptığımız büyük katkı ile gurur duyuyoruz. Ancak bu üretimi yaparken çevreye, doğal hayata verdiğimiz önem nedeniyle son teknolojiyle kurulan her iki termik santralimizin böylesine değerli ödüllere layık bulunması bizleri daha da onurlandırdı. Dünyanın en büyük gönüllü kurumsal vatandaşlık girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılım için 10 evrensel ilkeye uyma taahhüdünü verdik. Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesi, insan hakları, işçi hakları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında evrensel olarak kabul görmüş beyannamelerden alınmıştır. Küresel İlkeler Sözleşmesi, şirketlerden bu ilkeleri kavramalarını, desteklemelerini ve uygulamalarını beklemektedir. Birleşmiş Milletler, Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attık. İÇDAŞ, sadece ülkemizde değil, dünyada sözleşmeyi imzalayan ilk ve tek ağır sanayi şirketi oldu. Dünyada Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan bu denli geniş bir yelpazede üretim yapan başka bir şirket bulunmamaktadır. Sürdürülebilir kalkınmaya inanan bir kuruluş olan İÇDAŞ, işletmelerde çevreci adımların çevreyi korumaya ne kadar katkıda bulunacağının farkında ve bilincindedir. Termik Santrallerimizdeki emisyon değerleri anlık olarak elektronik ortamda sürekli ölçüm sistemi ile izlenerek kontrol ediliyor. Bugüne kadar tesislerimizde ölçülen değerler Avrupa baca gazı emisyon limit değerlerinin altında gerçekleşmiştir.” dedi.

Enerji Oscar Ödülleri, “Termik Santraller” ve “Yenilenebilir Santral” başlıklarıyla iki kategoride düzenlendi. Termik Santral kategorisinde ise “Doğalgaz”, “Kömür” ve “Atık Isı” projeleri ödüllendirildi. İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.’ine ait Değirmencik Termik Santrali “Kömür Kategorisi” nde Enerji Oscarı’nın sahibi oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan çevre izni alan ilk ve tek termik santral olan Değirmencik Termik Santrali, 2012’de “Sürdürülebilir Su Yönetimi Projesi” Kalkınma Bakanlığı tarafından Türkiye’deki en iyi sürdürülebilirlik uygulamalarından birisi seçildi. Türkiye’nin bir anlamda gözbebeği olan Değirmencik Termik Santrali’nden temsilciler, çevresel değerlere önem vermesi ile öne çıkan Rio’daki “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı”na davet edilmişti.

Şirketin Sürdürülebilir Su Yönetimi Projesi Uygulaması kapsamında Denizden Tatlı Su Elde Edilmesi, Soğutma Suyunun denizden elde edilmesi ve soğutma suyundan Elektrik Enerjisi Üretimi bulunuyor. Uygulama 2007 – 2010 yılları arasında aşamalı olarak hayata geçirildi.

Çelik ve enerji üretim tesislerinde kapalı çevrimde dolaşan suların soğutulmasında deniz suyu kullanılıyor. Deniz suyu kapalı devre proses sularını soğuttuktan sonra kirlenmeden tekrar denize dönüyor. Denizden soğutma suyu temini ile tatlı su kaynaklarının tüketilmesinin önüne geçilmesi, bölgede yer altı su tablası dengesinin bozulmaması ve aşırı yer altı suyu kullanımı ile tuzlu su tatlı su girişimini de engellenmesi amaçlanıyor. Soğutma suyunun denize geri dönüş hattı üzerine HES kurulu bulunuyor. 2009 yılında tamamlanan tesislerin toplam yatırım maliyeti 6.8 Milyon USD olup, toplam 4 adet HES inşa edilerek Soğutma Suyu Deşarjından Elektrik Enerjisi Üretimi yapılıyor. Bu uygulama deniz suyundan HES ile elektrik üreten dünyadaki bilinen ilk uygulamadır. Buradan sağlanan geri kazınım enerjisi yaklaşık %20-25 civarındadır.

Ayrıca tatlı su ihtiyacının denizden karşılanması için “Denizden tatlı su elde etme tesisi” (Reverse Osmoz sistemi) kurulmuştur. Tesisin yatırım maliyeti yaklaşık 4 Milyon $ olup, günde 12 bin m3 tatlı su üretilmektedir.

Bu projeyle eş zamanlı yürütülen bir alt projede 100 m3/gün kapasiteli içme suyu elde etme tesisidir. İçme suyu da dahil olmak üzere tesislerin tüm tatlı su ihtiyacını deniz suyundan elde edilmektedir. Deniz suyu ters ozmos tekniği ile filtre ediliyor ve tesisin kullanımına sunuluyor. Filtre edilen bu suyun bir kısmını ise ek işlemlerden geçirildikten sonra içme suyu kalitesine getirilerek, tesisin ve İÇDAŞ Limana gelen gemilerin içme suyu ihtiyacı da denizden karşılanmış olunuyor.

Değirmencik Termik Santrali hakkında bilgi :

Değirmencik Termik Santrali, Kömür yakıtlı enerji tesisleri içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan çevre izni alan ilk kömür yakıtlı termik santralidir. 3 Üniteden oluşuyor. Bugün 405 MW toplam kurulu güce sahip olan santral elektrik üretim kapasitesi yaklaşık 3 milyar kWh’tir.

Santralde, temiz kömür yakma teknolojilerinden akışkan yataklı yakma teknolojisi kullanılıyor. Santraldeki toz emisyonları için son teknolojiye sahip, % 99,98 gibi yüksek verimli elektrostatik olarak çalışan 4 kanallı 10 bölümlü toplam 20 adet hücreden oluşan elektrofiltre ünitesi bulunuyor. Fiili durumda toz emisyonları Avrupa limitlerinin çok altında gerçekleşiyor.

Tesislerin etki alanında bulunan Hava Kalitesi Ölçme İstasyonu İÇDAŞ tarafından kurularak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredildi. Bugün Bakanlığın www.havaizleme.gov.tr adresinden, özel sektöre ait hava kalitesi verileri yayınlanan ülkemizdeki tek tesis İÇDAŞ tesisleridir.

Tesislerin çalışmaya başladığı günden buyana toprak, su, hava ve bitkilerde düzenli olarak çevresel parametreler İÇDAŞ tarafından bağımsız kuruluşlara izletiliyor. Bu süre zarfında tesis çevresinde hiçbir çevresel olumsuzluk görülmediği gibi çevresel parametreler limitlerin 10 kat altında seyretmektedir. Bugün bir otoyolun 10 km uzaklığında zeytinlik alanlarda bile dioksin ve azot gibi kirleticilerden kaynaklı kirlilik söz konusu olurken, İÇDAŞ yaptığı çevresel yatırımlarla tesislerin çevresindeki doğal yaşamı daha da güçlendirecek çalışmalar yapıyor.

İÇDAŞ bölge ekosistemin korunması, izlenebilmesi ve biyoçeşitliliğin arttırılmasına yönelik birçok çalışmada bulunuyor. Yapılan çalışmalarda temel amaç, sanayi tesisinin ekosistem üzerine fazladan bir yük getirmesinin önüne geçmek, sanayiden kaynaklı olası yüklerin etkilerini ortandan kaldırmasının yanında, ekosisteme olumlu katkılar sağlamaktır. Ekosistemin olumsuz etkilere maruz kalmaması için öncelikle üretimde kullanılan teknolojilerin gelişmiş ve ekosisteme zarar vermeyen teknolojilerden seçilmesine dikkat ediliyor, tesislerde kullanılan üretim teknolojilerinin tüm dünyada kabul görmüş, onaylı çevre dostu teknolojilerden olması tercih ediliyor. Üretim proseslerinde gerek çevresel parametrelerin gerekse verimliliğin arttırılması yönünde sürekli ölçüm ve iyileştirmeler yapılıyor. Sürdürülebilir büyümenin temel parametreleri olan ekonomik, çevresel ve sosyal parametreler sıkı bir şekilde izleniyor. Tesislerde ekosistemin korunmasına yönelik yapılan çalışmaların sonuçlarını tesisin çevresinde izlemenin daha doğru ve gerçekçi sonuçlar vereceği düşünülüyor. Bu nedenle bölgedeki ekosistemi izlemek için de bir proje gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bilimsel ve tarafsız olarak yürütülebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı, Türkiye Bilimsel Araştırmalar Kurumu, Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK - Mam) ile işbirliği yapıldı.

İÇDAŞ tarafından finanse edilen bu proje ile bölgenin 10 yıl süreyle izlenmesi amacıyla sözleşme yapıldı. Proje alanı olarak ise merkezinde İÇDAŞ tesisleri olan 10.000 km2 lik bir alan belirlendi. Belirlenen noktalardaki toprak, yüzeysel su, yer altı suyu, deniz suyu, bitki ve atmosfer özellikleri izleme altına alındı. Bugün TÜBİTAK tarafından ekosisteme ait 153 farklı çevresel parametre (Atmosfere ait özellikler, yüzeysel su kaynakları, yer altı su kalitesi, toprak) izleniyor.

Biyoçeşitlilik Raporu'na İSO Ödülü
     Tarih: 22.12.2014

İÇDAŞ A.Ş. Çanakkale Biga’da bulunan tesisleri için hazırlanan Biyoçeşitlilik Raporu İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından ödüllendirildi. Türkiye’nin özel sektör alanında ilk Biyoçeşitlilik Raporu’nu hazırlayan İÇDAŞ’a “14. ISO Çevre ve Enerji Ödülleri Büyük Ölçekli Kuruluş Çevre Dostu Uygulama” ile “Sosyal Sorumluluk Jüri Özel Ödülü” verildi. Doğaya, çevreye duyarlılığı nedeniyle İÇDAŞ, geçtiğimiz yıllarla birlikte dünya ve Türkiye çapında 15’inci “çevre ödülünü” almış oldu.

Enerji, çelik ve gemi inşaası alanlarında faaliyet gösteren İÇDAŞ tesislerindeki üretimde doğal hayata gösterilen hassas yaklaşım sonucunda deniz-kıyı ekosistemi ve orman ekosisteminde 271 havyan türü, 136 bitki türü tespit edildi.

İlki 2013 yılında yayınlanan rapor ile İÇDAŞ tesisleri çevresindeki deniz ve kara ekosistemine ait yüzlerce canlı tespit edilerek, kayıt altına alınması ve sınıflandırılması sağlandı. Düzenlenen rapor, sanayi faaliyetlerinde kullanılan çevreci üretim teknikleri ve çevrenin korunması yönünde alınan tedbirlerin en önemli göstergelerin ispatını ortaya koyuyor. Biyoçeşitliliğin korunması, ekosistem dengesinin korunması anlamı taşıdığı için gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarının korunması anlamını taşıyor. Biyoçeşitliliğin izlenmesi ve korunması bu yönüyle de toplumsal fayda içeriyor.

İÇDAŞ’ın uyguladığı “Firma Sürdürülebilirlik Politikası” gereği, etki alanındaki biyoçeşitliliğin izlenmesi ve korunması amacıyla yürüttüğü çalışmaları düzenli olarak raporlanıyor. Sürdürülebilir kalkınma ve biyoçeşitliliğin korunması birbirinden ayrılamaz iki konu olarak raporda yer alıyor.

Biyoçeşitlilik konusunda yürütülen çalışmalar proje için özel olarak istihdam edilen uzman biyolog tarafından organize edildi. Çalışmalar 2013 yılında, tesisler çevresindeki karasal, sucul ve denizel ekosistemlerinde yürütülüyor. Çalışmanın çeşitli aşamalarında 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi ile TÜBİTAK’tan destekler alınıyor.

Deniz-kıyı ekosistemi ve orman ekosisteminde yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen toplam havyan türü sayısı 271 iken bitki türü sayısı ise 136 oldu. Tespit edilen canlılar, Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan bitki ve hayvan türlerinin dünyadaki en kapsamlı Küresel Koruma listesi ile de karşılaştırıldı. Habere ilişkin rapora bu linkten ulaşılabilir.

Çanakkale 2015 Ulusal Fotoğraf Yarışması
     Tarih: 18.09.2014

Genel Bilgiler

Düzenleyen Kurum İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş.
Yarışmanın Adı "Çanakkale 2015" Ulusal Fotograf Yarışması
Tfsf No 2013/77
Yarışma Bölümleri Sayısal (Renkli veya Siyah Beyaz)
Fotograf Teslimi Bitiş Tarihi 18.08.2014 Saat 17:00
Jüri Toplanma Tarihi 15.09.2014
Sonuç Bildirim Tarihi 18.09.2014
Ödül Töreni 29.10.2014
Ödüller  
Birincilik 5.000
İkincilik 4.000
Üçüncülük 3.000
Havadan Çanakkale Ö.Ö. 1.000
Çanakkale'de Turizm Ö.Ö. 1.000
Çanakkale'de İş Yaşamı Ö.Ö. 1.000
Çanakkale Savaşları ve Kahramanlar Ö.Ö. 1.000
Troia ve Destanlar Temalı Ö.Ö. 1.000
Sergileme (En Fazla 27 Adet) 250
Albüm Yayını Yok
Seçici Kurul Ömer Gemici
  İzzet Keribar
  Aykan Özener
  Ozan Sağdıç
  İbrahim Zaman
Tfsf Temsilcisi Firdevs Sayılan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonuç Bilgileri

Katılan Kişi Sayısı 189
Katılan Fotoğraf Sayısı 720

 

 

Ödüller

Ödül Adı Soyadı Fotoğraf No Şehir
Birinci Alahattin Kanlıoğlu 050473-3 İzmir
İkinci Hatice Ekiz 546617-2 Sakarya
Üçüncü Sami Uçan 344245-2 İstanbul
       
Havadan Çanakkale Ö.Ö. Ali Fuat Altın 987961-2 Kocaeli
Çanakkale'de Turizm Ö.Ö. İsmail Eralp 264209-1 İzmir
Çanakkale'de İş Yaşamı Ö.Ö. Ümmü Kandilcioğlu 280468-4 Ankara
Çanakkale Savaşları ve Kahramanlar Ö.Ö. İbrahim Arslan 177717-1 Yalova
Troia ve Destanlar Ö.Ö. Selçuk Özgüleryüz 548462-3 Balıkesir

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergilemeler

No Ad Soyad Fotoğraf No Şehir
1-) Şerife Keser 991564-4 İzmir
2-) Sami Uçan 344245-1 İstanbul
3-) Sami Uçan 344245-3 İstanbul
4-) Cemal Sepici 080375-2 Çanakkale
5-) Abdurrahman Çetin 427803-1 Adapazarı
6-) Burak Reis Yavuz 139711-4 İstanbul
7-) Ahmet Çetintaş 160560-2 Bursa
8-) Ahmet Çetintaş 160560-4 Bursa
9-) Aslıhan Demirci 955108-3 Karaman
10-) Osman Barkın Gürcan 951877-2 Ankara
11-) Alahattin Kanlıoğlu 050473-4 İzmir
12-) Erdal Türkoğlu 180764-1 İzmir
13-) Birol Kıraç 160865-4 Adıyaman
14-) Ali Haydar Ceylan 019041-4 İzmit
15-) Levent Bayraktar 373737-3 İstanbul
16-) Emre Soytürk 978470-3 İstanbul
17-) Zehra Çöplü 110466-1 İstanbul
18-) Zehra Çöplü 110466-2 İstanbul
19-) Cihan Karaca 200319-3 Aydın
20-) Cihan Karaca 200319-4 Aydın
21-) Sebiha Kurt 667788-3 Adapazarı
22-) Gürsel Egemen Ergin 288784-3 Anıt Bursa
23-) Mehtap Öztürk 198023-2  
24-) İsmail Arzu Açıkel 015417-1 Adapazarı
25-) İsmail Arzu Açıkel 015417-4 Adapazarı
26-) Harun Özkara 384443-4 İstanbul
27-) İsa Şimşek 198383-1 İstanbul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödüllü Fotoğraflar (1. - 2. ve 3.)

 1. Alahattin KANLIOĞLU (İzmir)2. Hatice Ekiz (Sakarya)3. Sami Uçan (İstanbul)

 

Özel Ödüllü Fotoğraflar

 
Havadan Çanakkale Ö.Ö.
Ali Fuat Altın (Kocaeli)
  Çanakkale'de Turizm Ö.Ö.
İsmail Eralp (İzmir)
     
 
Çanakkale'de İş Yaşamı Ö.Ö
Ümmü Kandilcioğlu (Ankara)
  Çanakkale Savaşları ve Kahramanlar Ö.Ö.
İbrahim Arslan (Yalova)
     
   
Troia ve Destanlar Ö.Ö
Selçuk Özgüleryüz (Balıkesir)
   

Sergilemeye Değer Fotoğraflar

   
Şerife Keser (İzmit)   Sami uçan (İstanbul)   Sami Uçan (İstanbul)
         
   
Cemal Sepici (Çanakkale)   Abdurrahman Çetin (Adapazarı)   Burak Reis Yavuz (İstanbul)
         
   
Ahmet Çetintaş (Bursa)   Ahmet Çetintaş (Bursa)   Aslıhan Demirci (Karaman)
         
   
Osman Barkın Gürcan (Ankara)   Alahattin Kanlıoğlu (İzmir)   Erdal Türkoğlu (İzmir)
         
   
Birol Kıraç (Adıyaman)   Ali Haydar Ceylan (İzmit)   Levent Bayraktar (İstanbul)
         
   
Emre Soytürk (İstanbul)   Zehra Çöplü (İstanbul)   Zehra Çöplü (İstanbul)
         
   
Cihan Karaca (Aydın)   Cihan Karaca (Aydın)   Sebiha Kurt (Adapazarı)
         
   
Gürsel Egemen Ergin (Bursa)   Mehtap Öztürk   İsmail Arzu Açıkel (Adapazarı)
         
   
İsmail Arzu Açıkel (Adapazarı)   Harun Özkara (İstanbul)   İsa Şimşek (İstanbul)

 

 

 

 

İÇDAŞ Bekirli Termik Santrali’ne “Çevre Ödülü”
     Tarih: 08.08.2014

Türkiye’nin ihracat şampiyonları arasında bu yıl da yer alan Çanakkale’nin gururu İÇDAŞ, çevreye duyarlı üretimiyle de ödülleri topluyor. Kocaeli Sanayi Odası’nın geleneksel olarak düzenlediği “Şehabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” nde gurur tablosunda bu yıl İÇDAŞ’ın Bekirli Termik Santrali yer aldı.

Çevre bilincinin gelişmesine, çevrenin korunmasına ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Şehabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” töreninin 20’ncisi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bekirli Termik Santrali’ne layık bulunan çevre ödülü İÇDAŞ Genel Müdürü Bülend Engin’e Bakan Fikri Işık tarafından verildi.

Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmaoğlu ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, işadamları ve sanayiciler katıldı. Geçtiğimiz yıllarda İÇDAŞ’ın çelik üretim tesislerine verilen ödül, bu yıl enerji üreterek Türk ekonomisine katkıda bulunan Bekirli Termik Santrali’ne layık bulundu.

Bülend Engin, birçok şirketin tek bir tesis için bile sahip olamadığı çevre izin ve lisanslarını; çelik, termik santral, tersane, liman, kireç fabrikası gibi birçok tesisi içeren entegre tesis için İÇDAŞ’ın aldığını söyledi.

Engin, uyguladıkları Çevre Yönetim Sistemi ile İÇDAŞ’ın en çok çevre ödülü alan sanayi kuruluşu olduğunu belirterek şöyle devam etti: “1955 yılından beri çelik üretimi yapıyoruz. 12 yıldır üretimimizi Biga’da sürdürüyoruz. Tesislerimizde sürdürdüğümüz ‘Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları’ ile 2008 yılında Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye 1’incisi olarak ülkemizi Avrupa’da temsil ettik. Çevreye verdiğimiz önem nedeniyle hem ülkemizde hem de dünyada öne çıkan bir sanayi kuruluşu olduk. 2006’da ve geçtiğimiz yıl Çanakkale Biga’daki sanayi tesislerimizdeki çevreye olan hassasiyetimizden dolayı burada yine bu büyük ödüllere layık bulunmuştuk. Onur duyarak ödüllerimizi aldık. Bu yıl daha büyük bir onur duyuyoruz. Çünkü bu kez çelik üretim tesislerimizin dışında Bekirli Santralimiz “Enerji Sektörü” kategorisinde Çevre Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Yani çelik üretimi yaptığımız tesislerimizden sonra bu kez enerji alanındaki faaliyetlerimizin de çevreyle ne kadar dost olduğu bu ödülle de tasdik edilmiş oldu. Tesislerimizde sürdürdüğümüz ‘Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları’ ile 2008 yılında Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye 1’incisi olarak ülkemizi Avrupa’da temsil etmiştik. Birleşmiş Milletler tarafından Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde ‘İÇDAŞ Sürdürülebilir Su Yönetimi Projesi’, örnek proje olarak tüm dünyaya tanıtılarak ödüllendirilmişti. Geçtiğimiz yıl toplam 14 kez bu alanda ödüle layık görülen tesislerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın “Türkiye’nin En Temiz Sanayi Tesisi Ödülü” nü de almıştı. Şimdi de Bekirli Santrali’miz de büyük ödülle onurlandırılıyor. Bu bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kömür yakarak enerji ürettiğimiz Bekirli Santrali’miz son teknoloji ile kontrol ediliyor ve çevresel etki değerleri kamuoyu ile internet ortamında anbean paylaşılıyor”

 

Küçük Arkeologlar Projesi
     Tarih: 08.08.2014

Tarihi eser ve tarihi mirasa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Çanakkale’de çocuklar için “küçük arkeologlar” projesi İÇDAŞ sponsorluğunda uygulamaya konuldu. Yaşları 7 ile 17 arasında değişen öğrenciler Çanakkale’deki Parion Antik Kenti ile Apollon Smintheus Tapınağı tarihi alanında kazılara katılarak, uygulama yaptı. Küçük arkeologlar hem tarihi mekanlar hakkında bilgi sahibi olurlarken, kendileri için hazırlanan ‘simülasyon kazı alanında’ tarihi eser aradılar. Parion Antik Kenti ile Apollon Smintheus Tapınağı kazılarının sponsorluğunu Çanakkale’de çelik ve enerji üretimi yapan İÇDAŞ A.Ş. sürdürüyor. İÇDAŞ, sadece kazılarla tarihi değerlerin ortaya çıkmasına destek olmakla kalmayıp, genç neslin bu eserlere karşı bilinçlenmeleri için de çabalıyor.

Oluşturulan “küçük arkeologlar projesi” ile tarihi kazı alanlarında çocuk ve gençlerin tarihi miras ve tarihi değerlere karşı bilinçlenmelerine katkıda bulunuluyor. İlki geçtiğimiz günlerde yapılan proje uygulamasına 100 çocuk katıldı. İki günlük etkinlikte önce Parion Antik Kenti’nde uygulama yapıldı. Dünyanın sayılı, Türkiye’nin ise en büyük tarihi kazısının yapıldığı milattan önce 8’inci yüzyıla ait Parion Antik Kenti’ndeki tiyatroda küçük arkeologlar için kazı alanı oluşturuldu. Küçük arkeologlar, toprağın altına önceden yerleştirilen bazı objeleri gün yüzüne çıkarmak için çabaladılar.

Ellerinde küçük çapa, mala ve fırçalarla tıpkı uzman arkeologlar gibi kazı yapmaya çabalayan küçük arkeologlar, tarihi eserlerin hangi zorluklarda ve sabırla çıkarılması gerektiğini öğrendiler. Toprak altından çıkardıkları seramik parçaları, bakır eşyaları hassas bir şekilde taşıyacakları sandıklarda topladılar. Ardından da yıkayarak bu parçaların üzerinde yer alan yazı, sembol, işaretleri incelediler. Küçük arkeologlar, kazı yerlerinde hatıra için hazırlanan kartonetlerle bol bol hatıra fotoğraf da çektirdiler.

Parion Antik Kenti kazı başkanı Doç. Dr. Vedat Keleş, küçük arkeologlara tarihi kazılarda uyulması gereken kuralları anlatırken “Sizlerin tarihi mirasa, kültürel değerlere bilinçli yaklaşımınızı şimdiden bu tür projelerle sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye toprakları arkeolojik değerlerle dolu. Belki de ileride bunları siz çıkaracaksınız. Ancak çıkarmasanız dahi onlara sahip çıkarak, korumanız daha önemli”

Uygulamanın ikinci günü ise küçük arkeologlar Ayvacık ilçesi Gülpınar köyündeki Hellenistik döneme ait (M.Ö. 330-30) Kuzey Batı Anadolu’nun en önemli ve yerel tanrısı ile önde gelen kutsal alanlarından olan Apollon Smintheon Tapınağı’nı ziyaret ettiler. Kazı başkanı Prof Dr. Coşkun Özgünel tarafından bilgilendirilen küçük arkeologlar, burada da kazı yaptılar.

İÇDAŞ’a “Türkiye İhracat Şampiyonları” Ödülü
     Tarih: 09.06.2014

Yaptığı üretimle Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunan, istihdam sağlayan İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. (İÇDAŞ), 1.052 milyar dolarlık ihracatla 2013 yılının ihracat şampiyonları arasında ilk 10’a girdi. İhracat şampiyonu kuruluşlar için düzenlenen törende şampiyonluk ödülü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 21’inci Genel Kurul Toplantısı’nda, Türkiye ekonomisine katkıda bulunan ihracatçılar için “Türkiye İhracat Şampiyonları” ödül töreni düzenlendi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte işadamlarının katıldığı toplantı İstanbul Haliç Kongre Merkezin de yapıldı.

Ülke ekonomisine; demir çelik üretimi başta olmak üzere enerji ve gemi inşaa sektöründe katkıda bulunan İÇDAŞ’a 2013 yılında yaptığı 1.052 milyar dolarlık ihracat nedeniyle Türkiye İhracat Şampiyonları Ödülü verildi. Törende İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Necati Aslan ve Genel Müdür Bülend Engin hazır bulundu. Başbakan Erdoğan, alkışlar arasında İÇDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Necati Aslan’a “Türkiye İhracat Şampiyonları” ödülünü verdi.

Aynı zamanda İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde 9. sırada yer alan, ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan İÇDAŞ, 5 bin 500 kişiye direkt istihdam sağlıyor. Bununla birlikte bir o kadar da teknik destek ekipleri ile bugün 10.000 kişiden fazla istihdam imkanı oluşturuyor.

1955’yılından beri Türkiye ekonomisi için üretim yapan İÇDAŞ, faaliyetlerini Çanakkale’de 5.5 milyar dolarlık yatırımla oluşturduğu tesislerinde sürdürüyor. Türkiye, yıllık 14 milyon ton demir-çelik ihracatından 18 milyar dolar döviz kazanıyor. İÇDAŞ ise ürettiği demir çeliği 70’den fazla ülkeye ihraç ederek, yaklaşık 1.5 milyar dolarlık ihracata katkıda bulunuyor.

İÇDAŞ imalatının yüzde ellisi ihracat, yüzde ellisi iç piyasaya satılıyor. İÇDAŞ tesislerinin üretim kapasitesi 6 milyon ton. Ancak şu anda 4 milyon ton kapasite ile üretim yapılıyor. Her açıdan son teknoloji ile modern anlayışla üretim yapılan tesisler, çevreci özelliği ile de öne çıkıyor. Bu anlayış ve uygulamalardan dolayı İÇDAŞ, dünya çapında ve ülkemizde prestijli çevre ödüllerinin de sahibi olmaya devam ediyor.

Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası
     Tarih: 29.05.2014

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) ve İÇDAŞ organizasyonu ile düzenlenen yarışlarda Türkiye genelinden 140 sporcu kulaç attı.

Çanakkale Boğazı'nda, İÇDAŞ AŞ'nin destekleriyle erkekler ve kadınlar kategorilerindeki yarışmaya, Ağrı, Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, İstanbul, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli, Denizli ve Çanakkale'den bazı kulüpler ile Enka, Fenerbahçe, TED Koleji, İzmir Rota Koleji, Çanakkale Akademi Gençlik Spor Kulübü, Avrupa Yüzme İhtisas bünyesindeki sporcular katıldı.

Genç yüzücüler 2, 5 ve 10 kilometre mesafelerinde yarıştı. Yarışlarda, 10 kilometrede, 16 yaş erkeklerde Doğu Duru, 17 yaş erkeklerde Berkhan Sakal, 19 yaş erkeklerde Emre Öztürk, birincilik kürsüsüne çıktı. Aynı mesafede 16 yaş kızlarda İris Kılıç, 17 yaş kızlarda ise İlayda Kaya birinci oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Şampiyona sonunda 2013–2014 sezonu Açık Su Yüzme Milli takım aday kadrosu da belirlendi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Mutlutürk, Çanakkale’nin tarihi atmosferinde ilk kez böylesine bir şampiyona düzenlendiği için duyduğu memnuniyeti paylaştı. Mutlutürk, “İÇDAŞ’ın özellikle su sporlarına verdiği desteği yakından biliyoruz. Bu şampiyonada da yapılan ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Gelecek yıl Çanakkale’de uluslararası çapta açık su yüzme yarışları düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.