İçdaş'ın İnsan Kaynakları Politikası

  • Çalışanlarımızın gurur duyacağı ve yürekten bağlı olacağı bir şirket olmak.
  • Çalışanlarımızın İçdaş'ta politika ve kültürel geçmişlerinden bağımsız olarak, bilgi ve becerilerine göre katılımcı olmak, öğrenmek, gelişmek ve ilerleme kaydetmek için fırsat bulmalarını sağlamak.
  • Başarıdan ve dostluktan, dengeli kişisel ve profesyonel yaşamdan tatmin olarak, işimiz için çaba sarf ederken keyif alarak çalışma düzeni kurmak.
  • Gelecekte olmasını istediğimiz İçdaş için varolan temeller üzerine katkıda bulunmak.
  • Yaratıcılığı teşvik ederek ödüllendirmek.
  • Şirketimizin gelenek ve kültürünü en iyi şekilde sürdürmek.
Olarak belirlenmektedir.
 
İşe Alım Süreci:
İçdaş Şirketler Grubu olarak işe alım sürecimizde öncelikli olarak iç kaynaklar değerlendirilmektedir. İç kaynaklar dışında kariyer portalları ve internet sitemiz aracılığı ile yapılan başvurular dikkate alınmaktadır. İnternet sitemizden yapılan Genel Başvurular aday veri tabanımızda kayıt altına alınarak ileride oluşabilecek pozisyonlar için değerlendirmeye alınır.
Personel ihtiyacı doğrultusunda gelen başvurular arasında uygun olduğu düşünülen adaylar ile İnsan Kaynakları çalışanlarımız iletişime geçerek, adaylar mülakata davet edilmektedir. Pozisyonun gerektirdiği teknik bilgi ve beceriler ile ilgili çeşitli test ve değerlendirme araçları kullanılır. Görüşmeler sonucunda pozisyon gerekliliklerine ve kurum kültürüne uygun, şirketimize değer katabilecek ve hedeflerimize ulaşmada destek olacak adaylara iş teklifi yapılması ile işe alım sürecimiz sona erer.