ÇEVRE

İçdaş gurup şirketlerinde, çevre yönetimi ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılmaktadır. İçdaş tesislerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi teknik şartları yerine getirilmiş ve bağımsız belgelendirme kuruluşları çevre yönetim sistemi denetim altına alınmıştır. İçdaş A.Ş. üst yönetimce onaylana Çevre Politikası Çevre Politikası  çerçevesinde çevre yönetim faaliyetlerini her geçen gün daha da ileriye getirmek için çalışmalarına devam etmektedir. 
İçdaş tesislerinde uygulanan çevre yönetim sistemi ulusal ve uluslar arası alanda birçok övgü ve ödül almıştır. Bunlardan bazıları şunlardır;
 
2005 - İSTANBUL SANAYİ ODASI Sektör Çevre Ödülü
2006 - KOCAELİ S.O. Şahabettin Bilgisu Çevre Teşvik Ödülü
2008 – AB Türkiye Programı Yönetim Kategorisi 1.lik Ödülü
2009- Akdeniz Ünv. Çevre Hizmet Ödülü
2010- İSTANBUL SANAYİ ODASI Sürdürülebilir Çevre Ödülü
2011- Kalkınma Bakanlığı En İyi Sürdürülebilir Uygulama Ödülü
2012- BM Rio+20 Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı, En İyi Uygulama Örneği
2011- İSTANBUL SANAYİ ODASI Çevre Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Birincilik Ödülü
 
İçdaş yasal gerekliliklere uyum konusunda da ülkemizde öncü kuruluşlardan biridir. İçdaş kuruluşları Çevre Kanunca alınması gereken tüm İzin ve Lisansları almış olarak faaliyet gösteren nadir kuruluşlardan biridir. 
 
Atıklar, Emisyonlar ve Atıksu
 
Su ve Atıksu Yönetimi:
 
Su ve Atıksu Yönetiminin ilk aşaması su tüketimini en düşük seviyeye çekmektir. Bu amaçla, proses soğutma suları kapalı devre olarak dizayn edilmiş ve aynı suyun arıtıldıktan sonra tekrar kullanılması sağlanmıştır. Çelik üretim aşamalarında kullanılan suların arıtma ve soğutma işleminden geçirilerek tekrar kullanılmasıyla proses atıksu deşarjı sıfıra düşürülmüştür. Tesislerin içme ve kullanma suyu ihtiyacının tamamı denizden karşılanmaktadır. 12.000 m3 /gün kapasiteli denizden kullanma suyu elde etme tesisinin devreye alınması ile birlikte işletmenin yeraltı suyu kullanımı tamamen sona ermiş ve bölgedeki yer altı sularının korunması için büyük bir sorumluluk yerine getirilmiştir.
 
İşletmemizden kaynaklanan atıksular evsel atıksular ve soğutma suları olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.
İşletmemizdeki evsel atıksu kaynağı; mutfak, banyo tuvalet gibi birimlerden toplanan evsel nitelikli kaynaklardır. Evsel atıksular işletmemiz geneline yayılmış 14 adet biyolojik paket arıtma tesisleri ile arıtılmakta ve arıtılmış olarak deşarj edilmektedir.
Soğutma suyu deşarjımız ise proses sularını soğutma amacıyla kullanılan deniz suyudur. Kapalı devre sistemde dolaşan proses suları eşanjörler aracılığıyla deniz suyu kullanılarak soğutulur. Isısını kaybeden proses suyu tekrar üretim amacıyla kullanılırken, proses suyunu soğutan deniz suyu da denize deşarj edilir. Bu işlem sırasında ısı alış verişi titanyum plakalı eşanjörlerde gerçekleşmektedir. Tesise alınan deniz suyu hiçbir kimyasal yada fiziksel madde ile temas etmeden tekrar denize deşarj edilir. Bu suyun deşarj noktasına 25 ton/yıl kapasiteli Çipura ve Levrek üretim tesisi kurulmuştur. Soğutma suyunun sıcaklığı ve temizliği balık yetiştiriciliği için ideal koşulların oluşmasına neden olmaktadır. 
Aşağıdaki linki tıklayarak yaklaşık 100.000 adet çipura/levrek yetiştirdiğimiz havuzumuzun içindeki balıkları canlı olarak izleyebilirsiniz. 
 
 
Emisyon Yönetimi:
 
İşletmemiz Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan ülkemizdeki ilk ark ocaklı demir çelik tesisi ve ilk termik santrali olmuştur. Tesisimizdeki tüm emisyon ölçümleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı kurumlara periyodik olarak yaptırılmaktadır. Ayrıca tesis bacamızda sürekli emisyon ölçüm cihazı ile emisyon değerleri anlık olarak ölçülebilmektedir. Bu değerler 24 saat web sayfamızdan  takip edilebilmektedir. Bölge hava kalitesinin de sürekli olarak izlenebilmesi için, Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu kurularak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veri aktarması sağlanmaktadır. İstasyona ait veriler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sayfasından izlenebilmektedir. 
 
 
 
Katı Atık Yönetimi:
Tesislerimizde meydana gelen proses atıklarının ve diğer atıkların yönetiminde temel prensibimiz, bu atıkların tekrar değerlendirilebilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla yürütülen AR-GE çalışmaları ve yatırımlar sonucunda tesislerimizden kaynaklanan proses atıkların bir çok sanayi için hammadde olabileceği tespit edilmiş ve yapılan çalışmalar sonucunda, atıklarının %99,7'si tekrar değerlendirilebilir yada geri dönüştürülebilir ürünler haline getirilmiştir.
İçdaş tesislerinde 2005 yılından buyana sera gazları düzenli olarak izlenmektedir. Enerji verimliliğini arttırıcı projelerin hayata geçirilmesi ile bir ton çelik başına salınan karbon miktarı her geçen yıl azalmıştır. 2005 yılında bir ton çelik üretimi için salınan karbon miktarı yaklaşık 250 kg CO2 / ton.çelik iken 2011 yılı verilerine göre karbon miktarı 180 kg CO2/ton.çelik olarak gerçekleşmiştir. İçdaş tesisleri sera gaz hesapları 2011 yılından itibaren ISO 14064 standardına uygun olarak yapılmaktadır. 
Sera gazı yutak alanları oluşturulması amacıyla ağaçlandırma faaliyetleri yapılmaktadır. Orman Genel Müdürlüğünün 127 hektar büyüklüğünde 57.000 ağaçlık "Bekirli Rehabilitasyon Sahası" İçdaş tarafından tesis edilmiştir. Yine şirketimiz tarafından Gelibolu Yarımadasında "İçdaş Hatıra Ormanı" oluşturulmuştur.
 
İşletmelerimizin çevresine ve işletmemiz içinde kalan bölgelere de ise 123.862 adet çeşitli cinslerde fidan dikilerek, tesis çevresinin yeşillendirilmesi sağlanmıştır. Fidan sayıları ve fidanların dikili olduğu bölgeler aşağıdaki tabloda görülebilir. 
 
         
           Dikim Yapılan
                Bölge
Dikilen Fidan  Sayısı
Değirmencik 94.402
Bekirli Santral Sahası 17.760
Bekirli Rehabilitasyon Sahası 57.000
Aksaz 7.700
Çakırlı 2.000
Gürecealtı 500
Gelibolu Yarımadası 1.500
Toplam 180.862
 
Yenilebilir enerji kaynaklarının etkin olarak kullanılması amacıyla tesisimiz bünyesinde 4 adet HES tesisi devreye alınmıştır. 60 MW’lık RES Projesinin ise 2013 yılında hayata geçirilmesi planlanmıştır. 
İçdaş tesislerinde Enerji yönetimi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ilkelerine uygun olarak yönetilmektedir. 
Enerji verimliliği çalışmaları İçdaş tesislerin tamamını kapsamaktadır. Tüm birimler kendi kaynak ve enerji sarfiyatlarını izler ve bununla ilgili hedefler oluştururu. Tüm tesis genelinde aydınlatmadan, motor verimliliğine kadar birçok proje yürütülmektedir.
ISO 50001 sistemi kapsamında dönemlik olarak sürekli enerji verimliliği arttırma fırsatları araştırılmakta, aksiyon planları oluşturulmakta ve takip edilmektedir. 
İçdaş A.Ş. Enerji Yönetim Sistemi Politikası için buraya tıklayınız.