İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası 

İÇDAŞ olarak çalışmalarımızda kalite, iş sağlığı - güvenliği ve çevre sağlığı konularını ön planda tutarak, üst yönetimce desteklenen, çalışanlarımızca benimsenen bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturarak sürekliliğini sağlamayı hedefliyor ve bu hedeflere ulaşmak için aşağıdaki ilkeleri benimsiyoruz:
 
•İÇDAŞ A.Ş, OHSAS 18001'in şartlarına göre oluşturduğu İSG yönetim sistemini gönüllü ve bilinçli olarak uygulamaya kararlıdır. 
• Temel amacımız, ticari varlığımızı çalışanlarımızın sağlığını koruyarak sürdürebilmektir.
•Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, iş güvenliğine azami özeni verip çalışanlarımız için en uygun çalışma ortamını oluşturacağız ve sürekli iyileştirmek için çalışacağız.
•Bunun için her zaman otomasyona öncelik vermeye çalışacağız. 
•Bu çerçevede, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en alt düzeye indireceğiz. 
•İSG performansını sürekli arttıracak çalışma ve projeleri her zaman oluşturacak ve hayata geçireceğiz.
•Üretim ve yatırımlarımızı, çalışanlarımızın sağlığını tehlikeye atmadan ve gelecek kuşaklara daha iyi yaşam olanakları, daha güven dolu ve yaşanabilir bir dünya bırakma gayreti içinde  gerçekleştireceğimizi ve İSG mevzuatına uyacağımızı taahhüt ediyoruz.
 
İSG EĞİTİMLERİ & PROJELER
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Uluslararası Standart kabul edilen OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini 2007 yılında almaya hak kazanan ve kendi sektöründe bu belgeye sahip ilk kuruluştur.
(Üstteki yazıda “OHSAS 18001”linki tıklandığında ilgili sertifikalar ekrana gelmelidir)
 
Her kazanın önlenebileceğini ilke edinmiş İÇDAŞ’ta, kazasız üretimi en üst seviyede gerçekleştirebilmek için MESS Eğitim Vakfı’ndan da destek alınarak “Evimize Sağlıklı Dönelim Projesi” başlatılmış ve devam ettirilmektedir.  Tüm çalışmalar ve projeler için yapılan eğitimler ile yarının sağlıklı çalışanı bugünden yetiştirilerek, takım kültürü içindeki yerini alması sağlanmaktadır.
 
İşletmemizde yürütülen tüm projelerdeki katılım ve rekabeti arttırmak, başarı ve motivasyonu sürekli kılmak için çeşitli organizasyonlar (piknik, akşam yemeği, kokteyl vb.) düzenlenmektedir.

 
İlgili Fotoğraflar
 
ÖDÜLLER 
 
İÇDAŞ, 2008 yılında yapılan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 5.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı “Risk Değerlendirme” konulu yarışmada, “Ulusal Düzeyde En iyi Uygulama Örneği” seçilerek, ödül almıştır. Yine 2010 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı işbirliği ile düzenlenen “Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası İyi Uygulama Ödülleri” yarışmasında “Güvenli Bakım” konulu projesiyle “Ulusal Düzeyde En İyi Uygulama Örneği” seçilerek, ödül almıştır.
İÇDAŞ işletmelerinde gerçekleştirdiği verimliliği arttırmaya yönelik örnek çalışmaları nedeniyle; 2011 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Verimlilik Genel Müdürlüğü adını alan, Milli Prodüktivite Merkezi’nin yapmış olduğu “Yılın Verimli İşçi – İşveren” kategorisi kapsamında 2007 ve 2008 yıllarında üst üste ödüllere layık görülmüş; 2009 yılında ise verimliliği yaşama geçirmeye yönelik yapılan üstün ve özverili çalışmaları nedeniyle bir personelimiz  “Verimliliğe Katkı Belgesi” almaya hak kazanmıştır. Verimliliği arttırmaya yönelik yapılan çalışmaların tümünde iş güvenliği de büyük bir yer tutmaktadır.
 
İÇDAŞ işletmelerinde uygulanan Kazasızlık Projesi uluslararası çelik sektörü ile de paylaşılmıştır.  13-15 Eylül 2012 tarihleri arasında İstanbul ilinde düzenlenen 16.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi’ne göndermiş olduğumuz “Steel Production Without Any Accident” – “Kazasız Çelik Üretimi” baslıklı bildirimiz Kongre Hakem Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir. Sözlü ve görsel sunum şeklinde yapılan bildiri, Kongre Bildiriler CD’si içerisinde yayınlanmıştır. 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) işbirliği içerisinde, 2012–2013 yılları için ülkemizde yürütülmekte olan “Riskleri Önlemek İçin İşbirliği Yapalım” kampanyası kapsamında “Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması” düzenlenmiştir. İlgili yarışma için işletmemizce hazırlanan “Kültür Değişimi ile Kazasız Üretim” konulu proje çalışması; Avrupa’da ülkemizi temsil etmek üzere Türkiye birincisi seçilmiştir. 
 
 
 Ödül Fotoğrafları