T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Akredite Laboratuarı
Çipura ve Levrek Analiz Sonuçları