Tesislerimizin etki alanındaki canlı çeşitliliğini daha yakından tanımak, onları koruyucu projeler başlatmak, buradaki canlı çeşitliliğini arttırarak ekosistemin daha da güçlenmesini sağlamak amacıyla İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Projesini yürütüyoruz.

Biyoçeşitlilik, her geçen gün sürdürülebilir büyümenin önemli parçalarından biri haline gelmektedir. Üretim süreçlerinde alınan çevresel tedbirlerin yakın ekosistemler üzerindeki etkilerinin izlenmesi, çevresel tedbirlerin başarıya ulaşıp ulaşmadığı konusunda bilgi vermesi açısından da şüphesiz en önemli göstergedir.

İÇDAŞ A.Ş olarak sürdürülebilir büyümenin üç önemli ayağının; çevre yönetimi, sosyal sorumluk ve mali performans olduğuna inanıyoruz. Çevre yönetimi ve sosyal sorumluluk, en önemli kurumsal değerlerimizden biridir. Ekonomik başarı, çevre koruma ve sosyal sorumluluk arasında denge kurmak, uzun yıllardır kurumsal kültürümüzün temelidir ve kurumsal değerlerimize yansıtılmaktadır. Çalışanlarımız ve müşterilerimizle ekip halinde çalışarak çevre ve toplum için gelişmeyi günümüzde ve gelecekte dünya genelinde destekliyoruz.

Çalışmalarımız Biyolog istihdam ederek biyoçeşitliliğin izlenmesi ile ilgili sistematik çalışmalarımız tesis içinde ve çevresindeki bitki ve hayvan türlerinin tespit edilmesi ve fotoğraflanmasıyla başladı. Tesis çevresindeki ormanlık alandaki ve tatlı su ekosistemlerindeki türleri kayıt altına alarak ilk canlı envanterini oluşturduk. Çalışmalarımızı tesislerimiz çevresindeki karasal, sucul ve denizel ekosistemlerde yürütüyoruz. Haftalık olarak gerçekleştirdiğimiz arazi gezileri ile sürekli devam ediyoruz, tesislerimizin hem deniz-kıyı ekosistemi hem de orman ekosisteminde yer alması doğaya olan sorumluluğumuzu 2 kat artırıyor.

Flora

Çanakkale İli, Karadeniz ve Akdeniz geçiş iklimine bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Orman varlığı il toplam alanının yaklaşık %56’sını kaplamakta olup, Kazdağlarının (Ayvacık, Bayramiç ve Yenice İlçeleri) kuzey yamaçları, Biga ve Çan ilçelerinin yüksek kesimleri orman vejetasyonu ile karakteristiktir. Kazdağları vejetasyonunda yapraklılardan meşe ve kestane türleri, ibrelilerden kızılçam, karaçam ve endemik göknar türleri oluşturmaktadır.

Tesisimizin bulunduğu bölgenin büyük bir kısmına makilik vejetasyonun hâkim olduğu, meşe ve kızılçam ağaçlarının da bulunduğu orman vejetasyonunun bulunduğu görülmüştür. Maki topluluklarının tahrip olduğu bölgelerde çok kısa boylu dikenli çalılardan oluşan garig (frigana) formasyonu da gözlemlenmiştir. Bu vejetasyon tipi tesis çevremizde bolca görülmekte olduğu gibi ülkemiz Akdeniz kıyılarında da oldukça yaygın olup, koruma altında bulunmamaktadır.

Fauna

 • Denizel Ekosistem Çalışmaları

  671 km kıyı uzunluğu olan Çanakkale ili bizlere denizel ekosisteme katkı sağlama fırsatı vermiştir. Bu sebeple 2013 yılında GMKA desteği ile “Çanakkale’de Balıkçılık Biyoçeşitliliğin Arttırılmasıyla Nefes Alacak” projesi ile Denizel ekosistem çalışmalarına ilk adım atıldı. Bu çalışmalar ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi işbirliği ve İÇDAŞ iştirakiyle sürdürüldü. Karabiga’dan başlayan çalışma Kumkale Köyü sahil şeridinde 15 bölgede dalışlar yapılarak resif alanları belirlemek amacıyla fizibilite çalışmaları yapıldı. “İÇDAŞ Biyoçeşitliliği Destekleme Projesi” kapsamında oluşturulan resif alanları çalışmaları 2015 yılında gerçekleştirildi. Projenin amacı biyoçeşitliliği arttırmak ve zenginleştirmektir. Bu sayede hem doğaya hemde balıkçılığa katkı sağlayan sürdürülebilir bir proje haline gemiştir. Bu doğrultuda Değirmencik bölgesine 280 adet, Bekirli bölgesine 679 adet adet olmak üzere toplamda 959 adet yapay resif bırakılmıştır. Bu da tesis çevresi deniz ekosistemine hem de Marmara Denizi ekosistemine biyoçeşitlilik anlamında zenginlik kazandırmaktadır. AB Su Çerçeve Direktifi’nde de belirtildiği gibi sucul ekosistemlerin korunması gerekmektedir. Temiz deniz ve sucul canlılara yuvalama alanı sağlayan yapay resifler ile amacımız bu doğrultuda ilerlemektir.

 • Ornitolojik İzleme Çalışmalar

  Karasal ekosistemde yapılan çalışma ornitolojik ve yaban hayatın gözlemlenmesidir. Bu çalışma tesis biyoloğu tarafından yürütülmektedir.

  İçdaş Biga Rüzgar Enerji Santrali için saha çalışmaları Akdeniz Üniversitesi akademisyenleri tarafından yürütülmüş olup 2015 yılında Ekosistem Değerlendirme Raporu ile başlamıştır. Bu raporlara istinaden 2 yıl süre ile ornitolojik gözlem ve yaban hayatının izlenmesi çalışmaları yapılmıştır. 2017 yılında nihai rapor tamamlanmış olup Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na sunulmuştur. Nihai rapora göre RES faaliyetinin kuş türlerinin göç, üreme, beslenme ve konaklama faaliyetleri açısından önemli bir risk oluşturmadığı belirtilmiştir. Bunun sonucunda tesis biyoloğu Funda YILDIZ tarafından ilkbahar 1 Mart - 31 Mayıs ve sonbahar göç dönemi 1 Eylül – 31 Ekim ile üreme dönemi olan 1 Nisan-15 Ağustos döneminde yuva ve karkas kontrolünün yapılmaya devam edilmiştir.

 • Yaban Hayatı İzleme Çalışmaları

  Çanakkale sınırları içerisinde 7 takım, 20 aile ve 44 cinse ait toplam 78 memeli türün (% 48,1) bölgede yaşaması faunal zenginliğin diğer bir göstergesidir. Çanakkale ili sınırları içerisinde endemik memeli türü bulunmamaktadır. Arazi çalışmalarından elde edilen gözlem ve analiz bilgileri ile halihazırdaki literatür bilgileri kullanılmıştır. Tesis çevresinde maki-çalı, bazı kesimlerde ise orman formasyonu hâkimiyeti söz konusudur. Yoğun maki formasyonu yanında bölge genelinde mevcut olan, sınırlı büyüklükteki açık alanlarda tek yıllık bitkiler yanında çalı formları da bulunmaktadır. Bu yapı özellikle yaz aylarında bile sık formasyon özelliklerini korumaktadır. Bu nedenle alanda baskın habitat tiplerinden olan az bitkili- taşlık özellikli “maki-çalı” habitat tipi ile sık örtülülüklü vejatasyona ait birer görüntü verilmiştir. Bu tip habitatlar, pek çok kertenkele ve yılan türüne, küçük memeli (özellikle kemirgen ve tavşanlar) türlerine ve etçillere (sansar, gelincik vb) ev sahipliği yapmaktadır.

Tesis çevresinde 323 adet hayvanlar alemi, 126 adet bitkiler alemine ait tür yaşamaktadır.

Bölgemizde görülen bazı türlerin öncelikle global ve sonrasında bulunduğumuz coğrafyada IUCN Kırmızı Listesi’ne göre değerlendirmesi aşağıdaki gibidir;

Akdeniz foku (Monachus monachus) EN (Tehlikede), CR (Kritik)

Alacasansar (Vormela peregusna) VU (Hassas), VU (Hassas)

Su samuru (Lutra lutra) NT (Neredeyse tehdit altında), NT (Neredeyse tehdit altında)

Nalburunlu yarasa (Rhinolophus mehelyi) VU (Hassas), VU (Hassas)

Uzun ayaklı yarasa (Myotis capaccinii) VU (Hassas), VU (Hassas)

Basık Burunlu Yarasa (Barbastella barbastellus) NT (Neredeyse tehdit altında), VU (Hassas)

Uzun Kanatlı Yarasa (Miniopterus schreibersii) VU (Hassas)

Akdeniz nalburunlu yarasa (Rhinolophus euryale) NT (Neredeyse tehdit altında), VU (Hassas)

Dikenli vatoz (Raja clavata) NT (Neredeyse tehdit altında), NT (Neredeyse tehdit altında)

Orkinos (Thunnus thynnus) LC (Asgari endişe), EN (Tehlikede)

Eşkina (Sciaena umbra) VU (Hassas), NT (Neredeyse tehdit altında)

Lapin (Labrus viridis) VU (Hassas), VU (Hassas)

Berlam (Merluccius merluccius) LC (Asgari Endişe), VU (Hassas)

Sinarit (Dentex dentex) VU (Hassas), VU (Hassas)

Karagöz İstavrit (Trachurus trachurus) VU (Hassas), LC (Asgari Endişe)

Lüfer (Pomatomus saltatrix) VU (Hassas), LC (Asgari Endişe)

Sardalya (Sardina pilchardus) LC (Asgari Endişe), NT (Neredeyse tehdit altında)

Vatoz (Raja asterias) NT (Neredeyse tehdit altında)

Büyük orman kartalı (Aquila clagna) VU (Hassas), VU (Hassas)

Tepeli pelikan (Pelecanus crispus) NT (Neredeyse tehdit altında), LC (Asgari Endişe)

Küçük Akbaba (Neophron percnopterus) EN (Tehlikede), VU (Hassas)

Benekli kaplumbağa (Emys orbicularis) NT (Neredeyse tehdit altında), NT (Neredeyse tehdit altında)

Deniz kaplumbağası (Caretta Caretta) VU (Hassas), LC (Asgari Endişe)

Adi tosbağa (Testudo graeca) VU (Hassas), VU (Hassas)

Pasbaş patka (Aythya nyroca) NT (Neredeyse tehdit altında), LC (Asgari Endişe)

Bozkır delicesi (Circus macrourus) NT (Neredeyse tehdit altında), LC (Asgari Endişe)

Ala Doğan (Falco vespertinus) VU (Hassas), VU (Hassas)

Bıldırcın (Coturnix coturnix) LC (Asgari Endişe), NT (Neredeyse tehdit altında)

Ebabil (Apus apus) LC (Asgari Endişe), NT (Neredeyse tehdit altında)

Ekin Kargası (Corvus frugilegus) LC (Asgari Endişe), VU (Hassas)

İnce Gagalı Martı (Larus genei) LC (Asgari Endişe), VU (Hassas)

Kara Boyunlu Batağan (Podiceps nigricollis) LC (Asgari Endişe), VU (Hassas)

Kız Kuşu (Vanellus vanellus) NT (Neredeyse tehdit altında), VU (Hassas)

Kızıl Başlı Örümcek Kuşu (Lanius senator) LC (Asgari Endişe), NT (Neredeyse tehdit altında)

Sakarmeke (Fulica atra) LC (Asgari Endişe), NT (Neredeyse tehdit altında)

Su Çulluğu (Gallinago gallinago) LC (Asgari Endişe), VU (Hassas)

Tarakdiş (Mergus serrator) LC (Asgari Endişe), NT (Neredeyse tehdit altında)

Tepeli Guguk Kuşu (Clamator glandarius) LC (Asgari Endişe), VU (Hassas)

Üveyik (Streptopelia turtur) VU (Hassas), VU (Hassas)

Yelkovan (Puffinus yelkouan) VU (Hassas), VU (Hassas)

Limoni Servi (Cupressus macrocarpa) VU (Hassas)

                                                                                                                                                    Funda YILDIZ

                                                                                                                                                         Biyolog

                                                                                                                                                      16.01.2023