Ak Palamut (Orcynopsis unicolor) - Plain bonito

Akya (Lichia amia) - Leerfish

Berlam (Merluccius merluccius)European hake

Çaça (Sprattus sprattus) - European sprat

Çipura (Sparus aurata) - Gilt-head bream

Çivisiz Kalkan (Scophthalmus rhombus) - Brill

Çütre Balığı (Balistes caprolinensis) - Grey triggerfish

Deniz İğnesi (Syngnathus acus) - Greater pipefish

Dikenli Vatoz (Raja clavata) - Thornback ray

Dil Balığı (Solea solea) - Common sole

Eşkina (Sciena umbra) - Brown meagre

Fener Balığı (Lophius piscatorius) - European angler

Gümüş Balığı (Atherina boyeri) - Big-scale sand smelt

Hamsi (Engraulis encrasicolus) - European anchovy

Hani Balığı (Serranus scriba) - Painted comber

İskorpit (Scorpaena porcus) - Black scorpionfish

İsparoz (Diplodus annularis) - Annular sea bream

İzmarit (Spicara smaris)Spicara smaris

Karagöz İstavrit (Trachurus trachurus) - Atlantic horse mackerel

Karagöz (Diplodus vulgaris) - Common two-banded sea bream

Kaya Balığı (Amblyeleotris guttata) - Spotted prawn goby

Kefal (Chelon labrosus) - Thicklip grey mullet

Kılıç Balığı (Xiphias gladius) - Swordfish

Kırlangıç Balığı (Trigla lyra) - Piper gurnard

Kikla (Labrus bergylta) - Ballan wrasse

Kolyoz (Scomber japonicus) - Chub mackerel

Kupes (Boops boops)The bogue

Küçük Dil Balığı (Buglossidium luteum) - Solenette

Lapin Balığı (Labrus viridis) - The green wrasse

Levrek (Dicentrarchus labrax) - European bass

Lipsoz (Scorpaena scrofa) - The red scorpionfish

Lüfer (Pomatomus saltatrix) - Bluefish

Melanur Balığı (Oblada melanura) – Saddled seabream

Mercan (Pagellus erythrinus) – Common pandora

Mezgit (Merlangius euxmus)

Mığrı (Conger conger)European conger

Mırmır (Lithognathus mormyrus)

Orkinos (Thunnus Thynnus) - Atlantic bluefin tuna

Palamut (Sarda sarda) - Atlantic bonito

Papaz Balığı (Chromis chromis) - Mediterranean chromis

Salema (Sarpa salpa) - Salema porgy

Sardalya (Sardina pilchardus) - European pilchard

Sargoz (Diplodus sargus) - Sargo

Sinarit (Dentex dentex) - The common dentex

Sivriburun Karagöz (Diplodus puntazzo) - Sheephead bream

Tekir (Mullus surmuletus) - Striped red mullet

Tirsi (Alosa fallax nilotica) - The river herrings

Vatoz (Raja asterias) - Raja

Zargana (Belone belone) - Garfish

Uskumru (Scomber scombrus)

 

 

 

Adi Tosbağa (Testudo graeca) - Greek tortoise

Benekli Kaplumbağa (Emys orbicularis) - European pond turtle

Bozyörük (Dolichophis  caspicus) - Caspian whipsnake

Çizgili Kaplumbağa (Mauremys caspica) - Caspian turtle

Çukurbaşlı Yılan (Malpolon monspessulanus) - Montpellier snake

Deniz Kaplumbağası (Caretta caretta) - Loggerhead sea turtle

Dikenli Keler (Caretta caretta) - The starred agama

Duvar Kertenkelesi (Pocardis muralis) - Common wall lizard

Engerek (Vipera berus) - Common European adder

Ev Yılanı (Zamenis situla) - European ratsnake

Geniş Parmaklı Keler (Hemidactylus turcicus) - Mediterranean house gecko

İnce Kertenkele (Ablepharus kitaibellii) - Budak's skink

İnce Parmaklı Keler (Mediodactylus kotschyi) - Kotschy's gecko

İnce Yılan (Platyceps najadum) - Dahl's whip snake

İri Yeşil Kertenkele (Lacerta trilineata) - Balkan green lizard

Kedi Gözlü Yılan (Telescopus fallax) - European cat snake

Kör Kertenkele (Blanus strauchi) - Turkish worm lizard

Kör Yılan (Typhlops vermicularis) - The European blind snake

Küçük Yeşil Kertenkele (Lacerta viridis) - European green lizard

Oluklu Kertenkele (Pseudopus apodus) - Sheltopusik

Sarı Yılan (Elaphe sauromates) - The blotched snake

Sikkeli Yılan (Hemorrhois nummifer) - Coin-marked snake

Tarla Kertenkelesi (Ophisops elegans) - The snake-eyed lizard

Tıknaz Kertenkele (Heremites auratus) - The Levant skink

Uysan Yılan (Eirenis modestus) - Ring-headed dwarf snake

Yarı Sucul Yılan (Natrix natrix) - Grass snake

Yılanımsı Kertenkele (Anguis fragilis) - Slow worm

 

Ağaç İncir Kuşu (Anthus trivialis) - Tree pipit

Ağaç Kamışçını (Locustella fluviatilis) - River warbler

Ağaç Serçesi (Passer montanus) - Eurasian tree sparrow

Ak Gözlü Ötleğen (Sylvia hortensis) - Western Orphean warbler

Ak Kumkuşu (Calidris alba) - Sanderling

Ak Kuyruksallayan (Motacilla alba) - White wagtail

Ak Mukallit (Hippolais pallida) - Eastern olivaceous warbler

Ak Pelikan (Pelecanus onocrotalus) - Great white pelican

Akça Cılıbıt (Charadrius alexandrinus) - Kentish plover

Akgerdanlı Ötleğen (Sylvia communis) - Common whitethroat

Akkarınlı Ebabil (Tachymarptis melba) - Alpine swift

Akleylek (Ciconia ciconia) - White stork

Ala Doğan (Falco vespertinus) - Red-footed falcon

Alaca Ağaçkakan (Dendrocopus syriacus) - Syrian woodpecker

Alaca Balıkçıl (Ardeola ralloides) - Squacco heron

Alaca Sinekkapan (Ficedula semitorquata) - Semicollared flycatcher

Alakarga (Garrulus glandarius) - Eurasian jay

Amerikan Ördeği (Cairina moschata) - Muscovy duck

Angıt (Tadorna ferruginea) - Ruddy shelduck

Arı Kuşu (Merops apiaster) - European bee-eater

Arı Şahini (Pernis apivorus) - European honey buzzard

Atmaca (Accipiter nisus) - Eurasian sparrowhawk

Bahçe Kiraz Kuşu (Emberiza cirlus) - Cirl bunting

Bahri (Podiceps cristatus) - Great crested grebe

Balaban (Botaurus stellaris) - Eurasian bittern

Balık Kartalı (Pandion haliaetus) - Osprey

Bayağı Cıvgın (Phylloscopus collybita) - Common chiffchaff

Bayağı İspinoz (Fringilla coelebs) - Common chaffinch

Bayağı Kaşıkçı (Platalea leucorodia) - Eurasian spoonbill

Bayağı Kızılkuyruğu (Phoenicurus phoenicurus) - Common redstart

Bayağı Kocabaş (Coccothraustes coccothraustes) - Hawfinch

Bayağı Serçe (Passer domesticus) - House sparrow

Bayağı Uzunbacak (Himantopus himantopus) - Black-winged stilt

Benekli Sinekkapan (Muscicapa striata) - Spotted flycatcher

Bıldırcın (Coturnix coturnix) - Common quail

Boğmaklı Toygar (Melanocorypha calandra) - Calandra lark

Boz Kaz (Anser anser) - Greylag goose

Boz Kuyrukkakan (Oenanthe isabellina) - Isabelline wheatear

Boz Ötleğen (Sylvia borin) - Garden warbler

Bozkır Delicesi (Circus macrourus) - Pallid harrier

Bozkır Toygarı (Calandrella brachydactyla) - Greater short-toed lark

Bülbül (Luscinia megarhynchos) - Common nightingale

Büyük Ak Balıkçıl (Ergetta alba) - Great egret

Büyük Baştankara (Parus major) - Great tit

Büyük Kamışçın (Acrocephalus arundinaceus) - Great reed warbler

Büyük Orman Kartalı (Aquila clanga) - Greater spotted eagle

Çakır Kuşu (Accipiter gentilis) - Northern goshawk

Çam Baştankarası (Periparus ater) - Coal tit

Çayır Delicesi (Circus pygargus) - Montagu's harrier

Çayır İncir Kuşu (Anthus pratensis) - Meadow pipit

Çayır Taş Kuşu (Saxicola rubetra) - Whinchat

Çıkrıkçın (Spatula querquedula) - Garganey

Çin Kazı (Anser cygnoides) - Swan goose

Çit Kuşu (Troglodytes troglodytes) - Eurasian wren

Çobanaldatan (Caprimulgus europaeus) - European nightjar

Çulluk (Scolopax rusticola) - Eurasian woodcock

Dağ İncir Kuşu (Anthus spinoletta) - Water pipit

Dağ Kuyruksallayanı (Motacilla cinerea) - Grey wagtail

Delice Doğan (Falco subbuteo) - Eurasian hobby

Dere Düdükçünü (Actitis hypoleucos) - Common sandpiper

Ebabil (Apus apus) - Common swift

Ekin Kargası (Corvus frugilegus) - Rook

Erguvani Balıkçıl (Ardea purpurea) - Purple heron

Ev Kırlangıcı (Delichon urbicum) - Common house martin

Florya (Carduelis chloris) - European greenfinch

Gece Balıkçılı (Nycticorax nycticorax) - Black-crowned night heron

Gök Doğan (Falco peregrinus) - Peregrine falcon

Gökçe Delicesi (Circus cyaneus) - Hen harrier

Gökgerdan (Luscinia svecica) - Bluethroat

Gökkuzgun (Coracias garrulus) - European roller

Gri Balıkçıl (Ardea cinerea) - Grey heron

Guguk Kuşu (Cuculus canorus) - Common cuckoo

Gülen Sumru (Sterna sandvicensis) - Sandwich tern

Gümüş Martı (Larus cachinnans) - Caspian gull

Güvercin (Columba livia) - Rock dove

Halkalı Cılıbıt (Charadrius hiaticula) - Common ringed plover

Halkalı Sinekkapan (Ficedula albicollis) - Collared flycatcher

İbibik (Upupa epops) - Eurasian hoopoe

İnce Gagalı Martı (Larus genei) - Slender-billed gull

Kamış Bülbülü (Cettia cetti) - Cetti's warbler

Kara Boyunlu Batağan (Podiceps nigricollis) - Black-necked grebe

Kara Çaylak (Milvus migrans) - Black kite

Kara Gerdanlı Dalgıç (Gavia arctica) - Black-throated loon

Kara Kızılkuyruğu (Phoenicurus ochruros) - Black redstart

Kara Kulaklı Kuyrukkakan (Oenanthe hispanica) - Western black-eared wheatear

Kara Sırtlı Martı (Larus fuscus) - Lesser black-backed gull

Kara Sumru (Chlidonias niger) - Black tern

Karabaş Martı (Larus ridibundus) - Black-headed gull

Karabaş Ötleğen (Sylvia atricapilla) - Eurasian blackcap

Karabaşlı İskete (Carduelis spinus) - Eurasian siskin

Karabaşlı Kiraz Kuşu (Emberiza melanocephala) - Black-headed bunting

Karabatak (Phalacrocorax carbo) - Great cormorant

Karaleylek (Ciconia nigra) - Black stork

Karatavuk (Turdus merula) - Common blackbird

Kaşıkgaga (Anas clypeata) - Northern shoveler

Kaya Kırlangıcı (Ptyonoprogne rupestris) - Eurasian crag martin

Kaya Kiraz Kuşu (Emberiza cia) - Rock bunting

Kaya Sıvacı Kuşu (Sitta neumayer) - Western rock nuthatch

Kerkenez (Falco tinnuculus) - Common kestrel

Keten Kuşu (Carduelis cannabina) - Common linnet

Kınalı Keklik (Alectoris chukar) - Chukar partridge

Kır İncir Kuşu (Anthus campestris) - Tawny pipit

Kır Kırlangıcı (Hirundo rustica) - Barn swallow

Kız Kuşu (Vanellus vanellus) - Northern lapwing

Kızıl Akbaba (Gyps fulvus) - Griffon vulture

Kızıl Başlı Örümcek Kuşu (Lanius senator) - Woodchat shrike

Kızıl Kırlangıç (Cecropis daurica) - Red-rumped swallow

Kızıl Kiraz Kuşu (Emberiza caesia) - Cretzschmar's bunting

Kızıl Sırtlı Örümcek Kuşu (Lanius collurio) - Red-backed shrike

Kızıl Şahin (Buteo rufinus) - Long-legged buzzard

Kızılgerdan (Erithacus rubecula) - European robin

Kiraz Kuşu (Emberiza hortulana) - Ortolan bunting

Kukumav (Athene noctua) - Little owl

Kumru (Streptopelia decaocto) - Eurasian collared dove

Kuzgun (Corvus corax) - Common raven

Küçük Ağaçkakan (Dryobates minor) - Lesser spotted woodpecker

Küçük Ak Balıkçıl (Ergetta garzetta) - Little egret

Küçük Akbaba (Neophron percnopterus) - Egyptian vulture

Küçük Batağan (Tachybaptus ruficollis) - Little grebe

Küçük Halkalı Cılıbıt (Charadrius dubius) - Little ringed plover

Küçük İskete (Serinus serinus) - European serin

Küçük Karabatak (Microcarbo pygmeus) - Pygmy cormorant

Küçük Karga (Curvus monedula) - Western jackdaw

Küçük Kumru (Streptopelia senegalensis) - Laughing dove

Küçük Orman Kartalı (Aquila pomarina) - Lesser spotted eagle

Küçük Sumru (Sterna albifrons) - Little tern

Leş Kargası (Corvus corone) - Carrion crow

Maskeli Ötleğen (Sylvia melanocephala) - Sardinian warbler

Mavi Baştankara (Cyanistes caeruleus) - Eurasian blue tit

Orman Düdükçünü (Tringa glareola) - Wood sandpiper

Orman Toygarı (Lullula arborea) - Woodlark

Ortanca Ağaçkakan (Dendrocopus medius) - Middle spotted woodpecker

Ökse Ardıç (Turdus viscivorus) - Mistle thrush

Öter Ardıç (Turdus philomelos) - Song thrush

Paçalı Şahin (Buteo lagopus) - Rough-legged buzzard

Pasbaş Patka (Aythya nyroca) - Ferruginous duck

Peçeli Baykuş (Tyto alba) - Barn owl

Pekin Ördeği (Anas platyrhynchos) - Mallard

Saka (Carduelis carduelis) - European goldfinch

Sakarmeke (Fulica atra) - Eurasian coot

Saksağan (Pica pica) - Eurasian magpie

Sarı Ayaklı Martı (Larus michahellis) - Yellow-legged gull

Sarı Kiraz Kuşu (Emberiza citrinella) - Yellowhammer

Sarı Kuyruksallayan (Motacilla flava) - Western yellow wagtail

Sarıasma (Oriolus oriolus) - Eurasian golden oriole

Sarıbacaklı Kumkuşu (Calidris temminckii) - Temminck's stint

Saz Delicesi (Circus aeruginosus) - Western marsh harrier

Saz Kamışçını (Acrocephalus scirpaceus) - Eurasian reed warbler

Saz Tavuğu (Gallinula chloropus) - Common moorhen

Sığır Balıkçılı (Bubulcus ibis) - Western cattle egret

Sığırcık (Sturnus vulgaris) - Common starling

Sis Kargası (Corvus cornix) - Hooded crow

Söğüt Bülbülü (Phylloscopus trochilus) - Willow warbler

Söğüt Serçesi (Passer hispaniolensis) - Spanish sparrow

Su Çulluğu (Gallinago gallinago) - Common snipe

Şahin (Buteo buteo) - Common buzzard

Tahtalı (Columba palumbus) - Common wood pigeon

Tarakdiş (Mergus serrator) - Red-breasted merganser

Tarla Kiraz Kuşu (Emberiza calandra) - Corn bunting

Tarla Kuşu (Alauda arvensis) - Eurasian skylark

Taş Kuşu (Saxicola torquata) - African stonechat

Tavus Kuşu (Pavo cristatus) - Indian peafowl

Tepeli Guguk Kuşu (Clamator glandarius) - Great spotted cuckoo

Tepeli Karabatak (Phalacrocorax aristotelis) - European shag

Tepeli Pelikan (Pelecanus crispus) - Dalmatian pelican

Tepeli Toygar (Galerida cristata) - Crested lark

Uzunkuyruklu Baştankara (Aegithalos caudatus) - Long-tailed tit

Üveyik (Streptopelia turtur) - European turtle dove

Yaban Ördeği (Anas platrhynchos) - Mallard

Yalıçapkını (Alcedo atthis) - Common kingfisher

Yelkovan (Puffinus yelkouan) - Yelkouan shearwater

Yeşil Düdükçün (Tringa ochropus) - Green sandpiper

Yılan Kartalı (Circaetus gallicus) - Short-toed snake eagle

 

 İstiridye Süngeri (Crambe crambe) - Oyster sponge

 

Anemon (Anemonia sulcata) - Mediterranean snakelocks sea anemone

Deniz anası (Aurelia aurita) - Common jellyfish

Deniz kandilleri (Beroe ovata) – Comb jelly

 

Akdeniz Midyesi (Mytilus galloprovincialis) - Mediterranean mussel

Akdeniz Tarağı (Pecten jacobaeus) - Mediterranean scallop

Bayağı Ahtapot (Octopus vulgaris) - Common octopus

Beyaz Noktalı Ahtapot (Callistoctopus macropus) - Atlantic white-spotted octopus

Deniz Salyangozu (Rapana venosa) - Veined rapa whelk

Dikenli Yelpaze Midye (Pinna rudis) - The rough pen shell

İstiridye (Pholas dactylus) - Common piddock

Kalp Midyesi (Cerastoderma edule) - Common cockle

Kum Midyesi (Chamelea gallina) - The venus clams

Mürekkep Balığı (Sepia officinalis) - Common cuttlefish

Sülünez (Solen marginatus) - Grooved razor shell

Venüs İstiridye (Venus verrucosa) - Warty venus

Yassı İstiridye (Ostrea edulis) - European flat oyster

Yelpaze Midye (Pinna nobilis) - The noble pen shell

Yırtıcı Deniz Salyangozu (Bolinus brandaris) – The purple dye murex

 

Kırmızı Kalem Kestanesi (Heterocentrotus mamillatus) - Red slate pencil urchin

Bayağı Denizyıldızı (Asterias rubens) - The common starfish

Deniz Hıyarı (Holothuria helleri) - Sea cucumber

Jonston'un Denizyıldızı (Astropecten jonstoni) – Sea star

Kum Eleme Denizyıldızı (Astropecten spinulosus) – Sea star

Mor Kalp Kestanesi (Spatangus purpureus) - Purple heart urchin

Akdeniz Tüy Yıldızı (Antedon mediterranea) - Mediterranean feather star

Kraliyet Deniz Hıyarı (Parastichopus regalis) - Royal sea cucumber

Yıldız Yastığı Yıldızı (Asterina gibbosa) - Starlet cushion star